Spouštíme nový systém kontroly kvality

Spustili jsme nový systém kontroly kvality, který je výsledkem spolupráce s Katedrou výrobních systémů a automatizace Technické univerzity v Liberci v rámci projektu Kontinuální kontrola kvality výroby aerační membrány.

Každá šarže aerační membrány je ve velkém detailu snímána speciálně vyvinutým zařízením. Výsledné makro fotografie jsou dále vyhodnocovány a ukládány v cloudovém úložišti. Máme tedy k dispozici přesné údaje o kvalitě membrány v okamžiku výroby, včas jsme schopni odhalit odchylky od standardu a zákazník má tak jistotu 100% kvality perforace.

Kontinuální kontrola kvality výroby aerační membrány

Ve spolupráci s Fakultou strojní Technické univerzity v Liberci jsme studovali možnosti použití moderních digitálních metod pro kontinuální kontrolu kvality přímo na výrobní lince. Testována byla celá řada metod a výsledky jsou velice slibné. 

Měření tlakové ztráty aeračních elementů

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost jsme ve spolupráci s Ústavem mechaniky tekutin a termodynamiky FS ČVUT v Praze provedli detailní měření tlakové ztráty aerační membrány PUM68 a námi vyráběných aeračních elementů.