On-line měření kvality vody

Na rybníku Rozpakov ve středočeských Říčanech jsme instalovali on-line měření rozpuštěného kyslíku a dalších veličin popisujících kvalitu vody. V posledních letech se zvyšuje teplota vody nejen českých rybníků nad dlouhodobý průměr, což vede k úbytku rozpuštěného kyslíku a častějším případům úhynu ryb. Kvalitní on-line monitoring umožní včasné reakce na klesající kvalitu vody.