Měření tlakové ztráty aeračních elementů

Měření tlakové ztráty aeračních elementů

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost jsme ve spolupráci s Ústavem mechaniky tekutin a termodynamiky FS ČVUT v Praze provedli detailní měření tlakové ztráty aerační membrány PUM68 a námi vyráběných aeračních elementů.

Měřili jsme závislost tlakové ztráty zavodněných i nezavodněných elementů různých délek na průtoku v několika hloubkách. Testované rozpětí průtoků 1-20 m3/hod. Pro sběr dat byl použit systém Compact DAQ (Data Acquisition) od společnosti National Instruments.

Naměřené tlakové ztráty pro nezavodněné elementy délky 2m shrnuje následující graf:

tlakova ztrata M01 D2m