Aerační membrána PUM 68

Aerační membrána PUM 68 je polyuretanová membrána pro jemnobublinnou aeraci. Membrána je opatřena specifickými otvory, umožňujícími výstup vzduchu v podobě jemných bublin, zajišťujících provzdušňování požadovaného média, zpravidla aktivační směsi v čistírnách odpadních vod.

V případě dostatečného množství dmychaného vzduchu a optimálního pokrytí dna nádrže aeračními elementy, zajišťuje rovnoměrné rozložení bublin míchání media a udržení kalu ve vznosu.

Vzhledem k vlastnostem použitého polyuretanu je naše membrána velmi pružné a odolná, což spolu se způsobem a hustotou perforace zajišťuje vedle odolnosti k chemickému a mikrobiálnímu složení odpadních vod i automatické odvodňování a odolnost vůči inkrustaci.

Dobré využití kyslíku se projeví na ekonomice provozu aeračních systémů vybavených těmito membránami.

Vlastnosti:

  • Široké operační rozpětí vháněného vzduchu
  • Velmi dobrý přestup kyslíku
  • Nízká tlaková ztráta
  • Velmi dobrá odolnost proti roztržení a mechanickému poškození
  • Velmi dobrá odolnost proti chemickým látkám v běžných odpadních vodách
  • Vysoká odolnost proti zarůstání mikroorganismy a inkrustaci
  • Dlouhá životnost
Technické parametry
 pum 68 Technické parametry membrány PUM 68
 materiál  polyuretan 
 vnější průměr  68 mm
 doporučené rozpětí průtoků  1,5 - 10,0  Nm3/h.m
 optimální průtok  5,0 Nm3/h.m
 tlaková ztráta    4,0 - 6,5 kPa
 využití kyslíku za standardních podmínek 4,6 - 11,0  kg/kWh
 standardní výtěžnost kyslíku 5,1 - 12,0 %/m
 doporučené teplotní rozpětí 10 - 35 °C
   

chart SOTR cz

SOTR - standardní oxygenační kapacita v g O2 za hodinu přepočtena na 1m délky membrány (umístění v hloubce 3,9 m).

SSOTE - specifická účinnost dodávky kyslíku v % za standardních podmínek v přepočtu na 1 metr hloubky ponoru aeračního elementu. 

chart SOTR cz

 SAE - celkový kyslíkový výtěžek za standardních podmínek na 1 metr membrány (teoretický přepočet s uvážením celkové účinnosti dmychadla 70 %).