Internetowy pomiar jakości wody

Zainstalowaliśmy pomiar on-line rozpuszczonego tlenu i innych parametrów jakości wody w jeziorze Rozpakov w środkowoczeskim mieście Říčany. W ostatnich latach temperatura wody nie tylko w czeskich jeziorach wzrosła powyżej średniej wieloletniej, co prowadzi do spadku zawartości rozpuszczonego tlenu i częstszych przypadków masowego śnięcia ryb. Precyzyjny monitoring on-line umożliwi szybką reakcję na pogarszającą się jakość wody.