Membrana napowietrzająca PUM 68

Membrana napowietrzająca PUM 68 to membrana poliuretanowa przeznaczona do napowietrzania drobnopęcherzykowego. Membrana wyposażona jest w specjalne otwory, umożliwiające wylot powietrza w postaci drobnych pęcherzyków, zapewniające napowietrzenie wymaganego medium, najczęściej mieszaniny aktywacyjnej w oczyszczalniach ścieków.

W przypadku wystarczającej ilości wdmuchiwanego powietrza i optymalnego pokrycia dna zbiornika elementami napowietrzającymi zapewnia równomierne rozprowadzenie pęcherzyków, wymieszanie mediów i utrzymanie osadu w zawiesinie.

Dzięki właściwościom zastosowanego poliuretanu nasza membrana jest bardzo elastyczna i trwała, co w połączeniu ze sposobem i gęstością perforacji zapewnia oprócz odporności na skład chemiczny i mikrobiologiczny ścieków, samoczynny drenaż i odporność na inkrustację tworzenie powłok osadowych).

Dobre wykorzystanie tlenu przełoży się na ekonomikę pracy systemów napowietrzających wyposażonych w te membrany.


Właściwości:

  • Szeroki zakres pracy nawiewanego powietrza
  • Bardzo dobry transfer tlenu
  • Niska strata ciśnienia
  • Bardzo dobra odporność na rozdarcia i uszkodzenia mechaniczne
  • Bardzo dobra odporność na substancje chemiczne występujące w zwykłych ściekach
  • Wysoka odporność na rozwój mikroorganizmów i inkrustację
  • Długotrwałe użytkowanie

 

Parametry techniczne
 pum 68 Parametry techniczne membrany PUM 68
 materiał polyuretan 
 średnica zewnętrzna  68 mm
 zalecany zakres natężenia przepływu 1,5 - 10,0  Nm3/h.m
 optymalny przepływ 5,0 Nm3/h.m
 spadek ciśnienia  4,0 - 6,5 kPa
 wykorzystanie tlenu w normalnych warunkach 4,6 - 11,0  kg/kWh
 standardowa wydajność tlenu 5,1 - 12,0 %/m
 zalecany zakres temperatur 10 - 35 °C
   

chart SOTR cz

SOTR - standardowa wydajność natleniania w g O2 na godzinę w przeliczeniu na 1 m długości membrany (lokalizacja na głębokości 3,9 m).

SSOTE - wydajność właściwa dostarczanego w warunkach normalnych tlenu w %, liczona na 1 metr głębokości zanurzenia elementu napowietrzającego.

chart SOTR cz

 SAE - całkowity uzysk tlenu w warunkach normalnych na 1 metr membrany (przeliczenie teoretyczne uwzględniające całkowitą wydajność dmuchawy 70 %).